2 Strategies 5 Tools ในการออกแบบ Sales Gallery ให้เจ๋ง! : The Base Garden : Design by VVdesine

วันนี้ เราจะไปเรียนรู้ ดูการออกแบบ Sales Gallery ที่ดีดีกัน

เดี๋ยวๆ Sales Gallery คืออะไรเหรอ?
Sales Gallery คือ โครงการที่พักอาศัย จะมีสำนักงานขาย ที่ประกอบไปด้วยห้องตัวอย่าง, พื้นที่ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองบรรยากาศโครงการจริง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนึกภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคตของโครงการ ไปจนเป็นการแสดงออกถึง ความเป็นแบรนด์ (Branding) ที่เป็นจุดขายหลักของโครงการนั้นด้วย

แปลว่า..ความประทับใจ First impression มันสำคัญแบบสุดสุดไปเลย ที่นี้ทำให้คุณภาพของงานออกแบบสำคัญมากมาก ทั้งแนวคิด และ ความสวยงาม

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

ซึ่งโครงการแบบนี้ เป็นโครงการที่มีมากทั้งในประเทศไทย หรือ แม้แต่งานต่างประเทศในจีน หากใครอยากรู้ อยากเห็นไอเดียในการสร้าง และออกแบบ โครงการแบบนี้ นี่แหละ วันนี้เราจะมาเจาะไอเดีย เทคนิคในการออกแบบ Sale Gallery ที่ The Base โดย ภูมิสถาปนิกจาก VVdesine ที่นอกจากความงาม หรือ บรรยากาศที่เราเห็นด้วยตา วันนี้มาดูกันดีกว่า ว่ากลยุทธ และ เครื่องมือทางความคิดที่เค้าใช้ในการสร้างงานรูปแบบ Sales Gallery ให้ดีมันคืออะไร

ก่อนที่จะเริ่มเขา้ใจงานออกแบบ เราต้องเริ่มจากการทำความรู้จักกับพื้นที่กันก่อน เพราะประวัตฺิศาสตร์ และ ลักษณะของพื้นที่เดิมมีผลต่อการออกแบบ แก้ปัญหา และ สร้างแนวความคิดในการพัฒนา

Site history | ประวัติของพื้นที่โครงการ

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

There was a natural canal across the site. A host of nature diversity.
พื้นที่โครงการในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีคลองธรรมชาติพาดผ่าน เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

Local settled down along the canal and built their house with a big terrace by it.
They used this canal as a transportation and living resources.

เมื่อเกิดการตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนชาวอิสลามที่ถูกจับมาเป็นเชลยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวบ้านเหล่านั้นได้สร้างบ้านเรือนอยู่ตามแนวคลอง รูปแบบบ้านเป็นบ้านไม้ประกอบด้วยชานบ้านขนาดใหญ่ และสวนเล็กหน้าบ้าน

คลองในยุคนั้นถูกใช้ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง การเกษตร เป็นสายเลือดหลักในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

When city invaded, local moved and the land were sold and combined into a big plot.
Canal was transferred into city drainage and no longer used as transportation and agricultural purposes. Only the trace of a canal across the site remains.
เมื่อการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นปัจจุบัน คลองเริ่มเปลี่ยนหน้าที่ และย้ายแนวไปเป็นทางระบายน้ำให้แก่เมืองแทนการหล่อเลี้ยงชีวิต ชุมชนชาวอิสลามในอดีตบางส่วนย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น ในขณะที่บางส่วนเริ่มมีแปลงที่ดินเป็นของตัวเอง พื้นที่ว่างเปล่าอื่นๆถูกซื้อขาย รวมโฉนด กลายเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ คงเหลือไว้เพียงแค่ร่องรอยของคลองในอดีต

 

Concept | แนวความคิด

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architectในเรื่องของแนวความคิดในการออกแบบ พัฒนาโครงการ The Base แห่งนี้ ทางทีมนักออกแบบของ VVdesine ได้ใช้ 2 Strategies และ 5 Tools (2 กลยุทธ และ 5 เครื่องมือทางการออกแบบ) ซึ่งนั่นคือ

Design strategies การพัฒนาโครงการ

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

Design strategies 1 : Nostalgia Today

To bring back the site history“ Terrace and garden by the canal”

ย้อนภาพอดีต ในรูปแบบปัจจุบัน “ชานบ้าน และ สวนริมคลอง”

โดยการที่จะให้งานออกแบบ ประสบความสำเร็จไปตามแนวคิดนี้ได้ VVdesine ได้ใช้ เครื่องมือทั้งหมด 4 ชนิดในการกระบวนการออกแบบ

 

Tools & Solutions | เครื่องมือ และ แนวทางออก

1.1 Planning

เมื่อเกิดโครงการพัฒนา High Rise Condominium ขึ้นในพื้นที่ แนวคิดในการวางตำแหน่งอาคาร และการวางผังจึงคิดมาจากร่องรอยของชุมชนในอดีต อาคารสำนักงานขายที่ภายหลังจะถูกใช้เป็น Fitness ถูกวางในตำแหน่งใกล้เคียงกับแนวคลองเก่า และหันด้าน Terrace ขนาดใหญ่ไปทางแนวคลองเพื่อเปิดรับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ คล้ายๆรูปแบบบ้านในอดีตที่มีชานบ้านพร้อมสวนชิดริมแนวคลอง

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

1.2 Line and Hardscape Material

เส้นสายที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวของน้ำ และแนวเส้นระดับของตลิ่งถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงคลอง และพื้นที่รอบๆเลือกใช้กรวดที่มีสีอ่อน และ มีลวดลายคล้ายชั้นดิน ชั้นหิน ประกอบกับการใส่หัวหมอกเพิ่มเข้าไปบนพื้นที่โรยกรวด เพื่อสื่อถึงความเป็นคลอง รับกับชานอาคารที่ยื่นออกมา

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

1.3 Plant Material

เลือกพรรณไม้ที่มีความหลากหลาย และดูชุ่มน้ำ เปรียบเหมือนความอุดมสมบูรณ์ริมคลองในอดีตStrategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architectStrategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

1.4 Sculpture

ใช้รูปปั้นกลุ่มนกใส่ในพื้นที่กรวด และ หมอก สร้างบรรยากาศธรรมชาติที่มีกลุ่มนกเล่นน้ำอยู่ในคลอง และเป็น Feature ของ SpaceStrategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

 

Design strategies 2 : Creating Sense of Place

To create the sense of place by adding unique features to the main development to this sale galley. “ Feature wall and Tree”
สื่อถึงบรรยากาศ และ Element ของโครงการจริง “ชานบ้าน และ สวนริมคลอง” Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

Tools & Solutions | เครื่องมือ และ แนวทางออก

2.1 Feature wall

รูปแบบการออกแบบใช้แผ่นไฟเบอร์กลาส ติดในลักษณะบิดไปเรื่อยๆ คล้ายโดนลมพัดๆ และ เป็นจังหวะค่อยๆเปิดให้เห็นธรรมชาติที่อยู่ภายใน และเลือกใช้สีให้เข้ากับสีของอาคาร เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ Landscape Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architectFeature wall เริ่มออกจากแนวอาคารด้านหลัง แล้วไปจบที่ต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าที่ภายหลังจะมีการสร้างบ้านต้นไม้ครอบไว้เมื่อโครงการจริงแล้วเสร็จ

 

สรุป :

Strategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architectนอกจากความงามที่สะดุดตา หรือ น่าประทับใจ สิ่งที่สำคัญคือ ที่มา, การสร้างความหมายให้กับงานออกแบบ และ ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สิ่งเหล่านั้น เกิดมาจากวิสัยทัศน์ของนักออกแบบ และ เจ้าของโครงการ ที่ตั้งใจที่จะเชื่อมต่อเรื่องราวในอดีต สู่โฉมหน้าใหม่ และบทบาทใหม่ของพื้นที่ ไม่ว่าจะงานขนาดเล็ก หรือ งานขนาดใหญ่ สิ่งที่ตัดสินคุณภาพงานไม่ใช่ขนาดของพื้นที่โครงการ แต่รายละเอียดความใส่ใจ ในการออกแบบ เพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่มีความหมาย และทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีกว่าเดิม

หวังว่าแนวความคิด และความงามในการออกแบบโครงการ The Base by Sansiri แห่งนี้ ที่ทำการ ออกแบบ โดย VVdesine จะสร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้ในการออกแบบให้กับคุณหลายๆคน

รายละเอียด โครงการ

The Base Garden : Sale GalleryStrategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architectGeneral Information

Owner : BTS Sansiri Holding 7 co.,ltd.
Landscape Architect : VVdesine Landscape Architect
Architect : Tadah Collaboration
Sculpture artist : Farmgroup
Design year : Sale Gallery – Late 2015
: Main development – Early 2015Construction year : Sale Gallery – Q2 2016
: Main development – Q3 2016Project type : High Rise Condominium
Landscape Facility : Groundfloor
: 5th floor : Front garden : 5th floor : Back gardenStrategies การออกแบบ Sales Gallery The base by sansiri VVdesine landscape architect

Credit & Acknowledgement : ขอขอบคุณเครดิพภาพ และ ข้อมูลจากทีมงาน

Project owner : BTS Sansiri Holding 7
Landscape Architect : VVdesine
Architect : Tadah collaboration
Sculpture : Farmgroup
Photo : SSphotographer