ศัพท์สถาปัตยกรรม ที่ใช้ในการออกแบบ : Design(ing) Vocabulary : ตอนที่ 2

ศัพท์ที่ใช้บนโต๊ะทำงาน เวลาออกแบบสถาปัตยกรรม

บนโต๊ะออกแบบในสตูดิโอ เวลาคุยงาน เวลาแลกเปลี่ยนความคิด เวลาคิดแบบ..มันต้องมีศัพท์พื้นฐานอะไรบ้าง? วันนี้จอมสรุปรวบรวมมาให้ค่ะ

มาเริ่มกันตั้งแต่ Basic เลย เพราะ Big words ไม่ได้ช่วยให้คนอื่นเข้าใจงานเรา แต่พื้นฐานการออกแบบนี่แหละ ที่ต้องเป๊ะ!

Element องค์ประกอบ

ศัพท์สถาปัตยกรรม ที่ใช้ในการออกแบบ

Dot – จุด , และ ตำแหน่งที่ระนาบหลายระนาบมาพบกัน

Line – เส้น, และ ตำแหน่งที่ระนาบสองระนาบมาพบกัน (เรียกได้ว่า ขอบ หรือ Edge)

Plane – ระนาบ ขอบเขตของปริมาตร หรือ ผิวหน้า

Volume – ปริมาตร เกิดจากระนาบที่ขยายตัวออกในทิศทางตั้งฉากกับแนวระนาบเดิม

Color – สี

Texture – ผิวสัมผัส

Surface – พื้นผิว ผิวหน้า

Edge – ขอบ, ริม

Column – เสา

Positive space – พื้นที่ที่ถูกครอบคลุม

Negative space – พื้นที่ส่วนกลับจากพื้นที่ที่ถูกครอบคลุม (พื้นภาพ)

 

Form / Space Relationship รูปทรง และความสัมพันธ์ของที่ว่าง

Visual – เกี่ยวกับการมองเห็น

Shape – รูปร่าง

Regular forms – รูปทรงที่ปกติ สม่ำเสมอ

Irregular forms – รูปทรงที่ไม่ปกติ ไม่สม่ำเสมอ

Solid – ปริมาตรทึบ ที่ไม่มีที่ว่างข้างใน

Void – ที่เป็นช่องว่าง ที่เปิดโล่ง (ใช้กับลักษณะปริมาตรอีกชนิด ที่ไม่ทึบ แต่เป็นที่ว่างภายในเปิดโล่ง)

Subtract – ดีงออก ลบออก ตักออกจากของเดิม

Interlock – เกี่ยวกัน คล้องกัน

Interpenetrate – ทิ่มแทง ทะลุเข้าไป

Overlap – ซ้อนทับ

Merge – หลอมรวม

Additive forms – รูปทรงที่โดนต่อเติมเพิ่ม

Subtractive forms – รูปทรงที่โดนลดส่วน : รูปทรงที่โดนหักชิ้นส่วนออกไป

Linear forms – รูปทรงที่จัดเป็นแนวตรง

Radial forms – รูปทรงที่จัดไปตามรัศมีวงกลม

Cluster forms – รูปทรงที่จัดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน

Grid forms – รูปทรงที่จัดเป็นตาราง

Adjacent – ที่อยู่ข้างๆกัน

Linked/connected – ที่เชื่อมต่อกัน เชื่อมและเข้าถึงกันได้

Building approach – การเข้าถึงอาคาร

  • Building approach : Spiral – การเข้าถึงอาคารแบบวน
  • Building approach : Oblique – การเข้าถึงอาคารจากด้านข้าง
  • Building approach : Frontal – การเข้าถึงอาคารจากด้านหน้า

Concave – รูปทรง หรือ พื้นที่ผิวที่โค้งเข้า (วิธีช่วยจำคือ.. เหมือน Cave ที่แปลว่าถ้ำ ที่มันยุบเข้าไป เลยเป็นโค้งแบบเข้า)

Convex – รูปทรง หรือ พื้นที่ผิวที่โค้งออก (ตรงข้ามกับ Concave)

Corrugated – พื้นที่ผิวที่มีจุดสูงต่ำสลับกัน (ลองนึกถึง ลอนคลื่น ลอนสังกะสี)

 

Composition การจัดองค์ประกอบ

Golden Section – หรือ Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ นั่นคือ 1:1.61 ที่เป็นสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ที่พบเจอจากธรรมชาติ และมีการนำเอาไปใช้ในการออกแบบ เพื่อกำหนดสัดส่วนที่ลงตัว เพราะเป็นสัดส่วนที่ดูแล้วสบายตา

Centralized – การจัดองค์ประกอบแบบรวมที่ศูนย์กลาง

Formal – การจัดองค์ประกอบแบบทางการ

Cluster organization – การจัดองค์ประกอบแบบเป็นกลุ่ม

Position – ตำแหน่ง

Axis – แกนกลาง

Symmetry – ที่สมมาตร

Orientation – ทิศทาง

Distance – ระยะห่าง ระยะทาง

Rhythm – จังหวะ

 

Action / Technique การกระทำ และ เทคนิคต่างๆ

Emphasize – เน้น

Dilute – ทำให้เบาบาง เจือจาง ไม่เข้มข้น หรือเด่นชัด

Transform – แปรเปลี่ยนสถานะ หรือ รูปร่าง รูปทรง

Transfer – ส่งต่อ ส่งไปยัง

Connect – เชื่อมต่อPerceive – ที่รับรู้ ที่รับเข้ามา

Distort – บิด บิดเบี้ยว ผิดไปจากรูปทรงเดิม รูปทรงที่เปลี่ยนจากทรงเดิมไปเป็นทรงใหม่

Exaggerate – ที่เกินจริง

Enhance – เพิ่มคุณภาพ คุณค่า ให้สูงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น มากขึ้น ดีขึ้น

Reinforce – ทำให้แข็งแรงขึ้น เสริมพลัง (เช่น เสริมเหล็กให้คอนกรีต)

Elevate – ยกขึ้น เพิ่มขึ้น ยกระดับขึ้น

Depress – กดให้ต่ำลง ยุบลง

Continuous – ที่ต่อเนื่อง ดำเนินไปต่อเนื่อง ไม่หยุด

Define – ที่กำหนด ที่แสดงนิยาม ที่ทำให้เห็น

Maintain – ดูแล รักษา

Parallel – ขนาน

Focus – จุดรวมสายตา จุดรวมความสนใจ การรวมความสนใจไปที่จุดจุดหนึ่ง

Control – ควบคุม

Filter – ที่กรอง ที่คัดเลือกลงมา

Screen – ที่บัง ที่กรอง ทำให้ไม่ผ่านมาหมด

Sequence – ที่เป็นขั้นตอน

Step up – เลื่อนขึ้น

Step down – เลื่อนลง

Gradually – ค่อยๆแปรเปลี่ยน ปรับระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีลำดับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

Gradient – ค่อยๆแปรเปลี่ยน แผ่ออก หรือ จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

Tension – แรงดึง

Contrast – การขัดแย้งกัน

Harmony – คล้ายคลึงกัน

Gradation – การลด/เพิ่มขนาดเป็นลำดับ

Repetition – การซ้ำไปมา

 

Space & Plane ที่ว่าง และ ระนาบ

Vertical plane – ระนาบทางตั้ง

Horizontal plane – ระนาบทางนอน

Overhead plane – ระนาบเหนือศีรษะ

Elevated Plane – ระนาบที่ถูกยกขึ้น

U-shaped plane – ระนาบลักษณะตัว U

Closure – ที่โอบล้อม ที่ปิดกั้น

Arrival space – ที่ว่างที่ใช้ต้อนรับ รองรับการเข้าถึง

Others อื่นๆ

Concept – แนวความคิด

Framework – กรอบความคิด

Analysis – การวิเคราะห์

Scenerio – กรณี กรณีที่ ตัวอย่างสถานการณ์

ส่วนคำอื่นๆที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จะมาเล่าต่อตอนอื่นนะคะ

Let’s Design!!!

เป็นยังไงกันบ้างคะ? ศัพท์รอบนี้ไม่ยากใช่ไหม? พยายามเข้าใจความหมายมันแบบเป็นภาพ หรือ เข้าใจทับศัพท์ไปเลย อย่าไปท่องเป็นคำคำนะคะ การที่ให้ความหมายเป็นไทยไป เพื่อที่จะได้เข้าใจมัน ถ้าคุณยังไม่เข้าใจมันมาก่อน ..

จากนั้น..มาลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่า!!
แบบฝึกหัด :เวลาออกแบบเราก็ลองคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่แปลไทยในใจ แต่ถ้ายากไป..ก็เริ่มจาก..คิดแบบ 2 ภาษาไปก่อนก็ได้ โดยใช้ภาษาเบสิคแบบนี้แหละค่ะ อย่างที่บอกว่าเราต้องเริ่มจากพื้นฐานให้แน่น เพราะเวลาสื่อสารไอเดียเราจริงๆ หนีไม่พ้นคำพวกนี้เลยค่ะ

ในบทความรวมคำศัพท์นี้ จอมได้ทำการอ้างอิงมาจากหนังสือหลายเล่ม ประกอบกับประสบการณ์ของจอมไปด้วย หากใครสนใจไปศึกษาเรื่องแต่ละคำ แต่ละประเด็นโดยละเอียด ขอแนะนำให้ไปยัง หนังสืออ้างอิงทั้ง 2 เล่มนี้ สำหรับโพสนี้ค่ะ

  • Architecture : Form, Space and Order โดย Francis D.K Ching ที่เป็นอีกเล่มสุดจะคลาสสิคในด้านสถาปัตยกรรมของโลก เรียกได้ว่าพื้นฐานเล่มแรกๆเลยทีเดียว
  • ศัพท์มากเกือบทั้งหมดในโพสนี้ จริงๆก็เป็นคำที่เรียนตั้งแต่ปี 1 ที่สถาปัตย์ จุฬา ที่สมัยนั้นอาจารย์ที่สอนจอมคือ อาจารย์ รศ. เลอสม สถาปิตานนท์ ท่านเขียนหนังสือชื่อ What is design? ที่ตอนนี้ได้ยินว่าเลิกพิมพ์ไปแล้ว แต่ความคลาสสิคและทรงคุณค่ายังมีไม่เปลี่ยนแปลง ใครสนใจลองไปค้นหากันได้ค่ะ เป็นคัมภีร์ที่จอมต้องเอาข้ามโลกมาถึงอเมริกาเลย ;D ตอนนั้นอาจารย์ท่านสอนวิชา Introduction to Design เรียกว่าเป็นวิชา ส่งผ่าน “เลนส์ทางการออกแบบ สถาปัตยกรรม” กันเลยทีเดียว