People / Society / Design : คน สังคม และ การออกแบบ : Talk with Shma Design

คน สังคม และ การออกแบบ |Talk with Shma Design

การเป็นนักออกแบบ ไม่ใช่แค่ตกแต่งให้มันสวย หรือ แค่การแก้ปัญหา แต่สิ่งที่เรา พลังของเรามีมากกว่านั้น

วันนี้ จอม ชวนพี่พี่ Director จาก Shma Design , Shma SoEn (ฉมา ดีไซน์ และ ฉมา โซเอ็น) นั่นคือ พี่ใหม่ ประพันธ์ นภาวงศ์ดี, พี่ยศ ยศพล บุญสม, พี่อู๊ด นำชัย แสนสุภา มานั่งคุยแลกเปลี่ยนถึงการสร้างงานออกแบบ จากจุดที่เรายืน สร้างยังไงให้ดี มีคุณภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้

คำถามที่สงสัย แต่ไม่ได้มีการพูดคุย และตอบกันอย่างจริงจังมาก่อน ที่มาคุยกันวันนี้ คือ …

เราจะรู้ได้ไง ว่างานออกแบบของเราน่ะดีแล้ว?

คุณภาพของงานออกแบบวัดกันตรงไหน? การออกแบบ ที่ดี ที่ถูกวิธี มันควรเป็นยังไง ?How do we know that this is a good design? Any Measurement?

เราจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ เพื่อสร้างสิ่งดีดีใหม่ๆ ให้สังคมได้บ้างไหม?

บทบาทของนักออกแบบ กับคุณค่า ต่อสังคม การออกแบบ มีผลต่อการพัฒนาสังคมได้ยังไงบ้าง?
The role of designer and the value for society. How can we make the social better?

ไปคุยกับพี่พี่เค้ากันค่ะ ที่แน่นอน ว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพงานออกแบบของเราดีขึ้น และยังได้เห็นแนวทางในการใช้งานออกแบบของเราช่วยเยียวยา และ พัฒนาสิ่งรอบข้างได้อีกด้วย

 

We can start our own initiative. เราเริ่มได้ ไม่ต้องรอใคร

พลังของนักออกแบบ พลังที่เรามี มันมีมากกว่าพลังในการทำงาน แล้วสร้างรายได้เพื่อตัวเองและครอบครัว แต่สิงที่เราสร้าง คือ เรากำลังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และริเร่มอะไรใหม่ๆ จากควารู้ จากวิชาชีพของเรา

มันเริ่มที่เราค่ะ

วันนี้ จอม และ DreamAction ขอขอบคุณพี่ยศ พี่ใหม่ พี่อู๊ด และ ทีมงานจาก Shma Design มากมากเลยนะคะ ที่สละเวลามาแบ่งปัน พูดคุย และยังเอื้อเฟื้อสถานที่สวยสวย ซึ่งก็คือ ที่บริษัท Shma Design นั่นเองขอบคุณมากมากค่ะ

Credit ภาพ และ สถานที่ : Shma Design