• 3 ขั้นตอนง่ายๆในการเขียน “จดหมายนำ” สมัครงาน | Cover Letter

    ความสำคัญของ จดหมายนำ | Importance คือ การแนะนำตัว และเป็นเหมือนบทนำให้กับคนที่จะมาดู PortfolioและResumeเรา เป็นส่วนที่แสดงบุคลิกภาพ ความตั้งใจ และทัศนคติของเราผ่านจาก สำนวนภาษาและคำพูด แทบจะเป็นที่เดียวที่เรามีโอกาส”พูด”ด้วยข้อความ เกี่ยวกับเรา ได้เล่าถึงความตั้งใจ…

    Continue Reading
  • วางแผนแล้วลุยเลย!! Game Plan, Ready?…Action!!!!

    พอเรามีเป้าหมายชัดเจน รู้ว่าเราอยากได้อะไร? และ เพราะอะไรแล้ว ตอนนี้ถึงเวลา มาวางแผน-วางเกมส์ของเรา ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ไง   1. กำหนด”ขั้น”ของความสำเร็จ | Create milestone เริ่มวางว่า ระหว่างทางจะมี…

    Continue Reading