Q&A : ที่ฝึกงานไม่ดี เสียเวลาไปเพื่อ…?

มีน้องถามมา…ก็ตอบไป ที่ฝึกงานไม่ดี เสียเวลาไปเพื่อ…?

 

สรุป

ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะสนุกหรือไม่ จะดีต่อใจหรือไม่ แต่มันให้ประโยชน์เราได้ เราต้องรู้จักแปรรูปของที่ได้รับไปให้เป็นประโยชน์ ยิ่งเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ยิ่งทำให้เรารู้จักสิ่งที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง ก็เก็บไว้เป็นบทเรียน แล้วเราจะทำได้ดียิ่งกว่าเค้านะ