10 โรงเรียน Top สอน Interior Architecture ในอเมริกา และ 9 สายเฉพาะทาง

ใครที่สนใจเรียนต่อ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในโปรแกรม การออกแบบตกแต่งภายใน(Interior Architecture/Design) ทั้งปริญญาโท และ ปริญญาตรี และอยากเริ่มต้นค้นหาโรงเรียนบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่ช่วยสรุป Ranking และ แนวทางที่แต่ละโรงเรียนถนัดด้าน Interior Architecture/Design ค่ะ

วันนี้ เรามีข้อมูลมาฝากกัน โดยจะแบ่งออก 2 ส่วน ส่วนแรกคือ

  • Top 10 ทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
  • 9 สาย Skill assessment : หลายโรงเรียนผลิตบุคลลากรออกมาให้มีความถนัดเฉพาะทางต่างๆ (Skill / Path) เช่น Sustainable Design, Construction หรือ แม้แต่ Cross-disciplinary ที่เน้นการผสมผสานความรู้ข้ามสายออกแบบ ที่กำลังมาแรงและช่วยสร้างงานเจ๋งๆมานักต่อนักในยุคนี้

ข้อมูลในชุดนี้…ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทออกแบบที่ว่าจ้างบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และหลักสูตรดังกล่าว โดยได้ชี้ว่า มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มีความเชี่ยวชาญที่สุดในสายองค์ความรู้เฉพาะทาง ที่ผลิตบุคคลากรที่มีฝีมือ ในด้านสายดังกล่าวออกมาสู่วิชาชีพ

ส่วน Link ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเจาะไปในรายละเอียด เราจะมีลิงค์ไว้ที่ข้างล่างสุดของบทความ

 

 

Top 10 โรงเรียน Interior Design : ระดับปริญญาตรี

Top 10 โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

 

Top 10 โรงเรียน Interior Design : ระดับปริญญาโท

Top 10 โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

จากนั้นเรามาดูว่า ถ้าแยกไปเป็นสายเชี่ยวชาญ หรือ เน้นเฉพาะด้าน จะไปโรงเรียนไหนดี

9 สายเชี่ยวชาญ จาก 5 โรงเรียนสอน Interior Design ในอเมริกา

 

Communication Skills เทคนิคในการสื่อสาร

เกี่ยวกับสาย :เน้นทางด้านการสื่อสารความคิด ผ่านกราฟฟิค การพูด การเขียน ซึ่งความสำคัญของความถนัดด้านนี้ เป็นหลักสำคัญที่ทำให้การแสดงไอเดีย การpitch idea ในโลกแห่งความจริง มันเป็นไปได้มากขึ้น

Top 5 School

เฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

 

Computer Applications การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบดิจิตอล

เฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Construction Method & Materials เทคนิคการก่อสร้าง และ วัสดุ

เกี่ยวกับสาย :เน้นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้าง เทคโนโลยี การเขียนแบบ และการสร้างที่ practical มากกว่าจะไปเน้นทางออกแบบ ไอเดีย

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Cross-disciplinary teamwork การร่วมทีมและการทำงานแบบผสมผสานศาสตร์ต่างสาย

เกี่ยวกับสาย :เป็นสายที่มาแรงที่สุด เพราะว่าส่งเสริมให้มีความเข้าใจในความรู้ทางการออกแบบทั้งสายตรง และสายใกล้เคียง ซึ่งทำให้การมองภาพรวม วิสัยทัศน์ มีความครอบคลุม และ มีแนวคิดที่บูรณการ ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้มากกว่าการมองแค่สายตัวเอง เพื่อหาทางออกที่ตอบโจทย์งานได้มากกว่าแค่ด้านใดด้านหนึ่ง

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Design Skills ความถนัดทางการออกแบบ

เกี่ยวกับสาย :สายออกแบบที่เน้นเรื่องที่มาที่ไป ของการออกแบบ การสร้างงานออกแบบที่มีคุณภาพ และตอบสนองมากกว่าแต่เรื่องของความงามบนกระดาษ แต่ตอบรับกับโจทย์ และแนวคิดที่มาของโครงการใครชอบสายออกแบบหนักๆ รวมตั้งแต่วางแผน มาสายนี้

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Sustainable Design Practices & Principles การพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับสาย :การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งเรื่องของ ของการใช้วัสดุ ที่มาที่ไปของวัสดุ การผลิตที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาวก็จะมาทางสายนี้

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Theory ทฤษฎี

เกี่ยวกับสาย :เน้นเรื่องความคิด หลักการ กรณีศึกษา ที่ช่วยสร้างสมมติฐาน และข้อคิด หลักการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบต่อไป เหมาะกับคนที่จะไปสอนต่อ หรือ ศึกษาต่อ หรือทำ publication

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Research วิจัย

เกี่ยวกับสาย :เน้นตามหัวข้อที่นักศึกษาต้องการจะศึกษาเป็นพิเศษ มีเป้าหมายและหัวข้อที่ต้องการลงลึก ซึ่งออกแนว Academic และ เหมาะกับคนที่อยากไปทำงานกับ Research & Development, การพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อวงการ, ไปสอนต่อ เป็นอาจารย์ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ งานเขียนต่างๆ (publication)

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

Planning วางแผน

เกี่ยวกับสาย :ถึงจะเป็นสายออกแบบตกแต่งภายใน ก็มีเรื่องของการวางแผนการผลิต การวางstrategy ภาพรวม ไปจนถึง Branding ก็เช่นกัน

Top 5 Schoolเฉพาะทาง โรงเรียน เรียนต่อ Interior Design architecture สถาปัตย์ ออกแบบภายใน อินทีเรีย ต่อโท อเมริกา

หากใครสนใจเรื่องราวแบบเดียวกัน แต่ในด้านของ

โรงเรียนสถาปัตย์ (Architecture) ดูอันนี้เลยค่ะ9 สายเฉพาะทาง จาก 10 โรงเรียนสถาปัตย์ในอเมริกา

โรงเรียนภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architecture) ดูอันนี้เลยค่ะ 9 สายเฉพาะทาง จาก 5 Landscape Architecture School ในอเมริกา

โรงเรียนออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) ดูอันนี้เลยค่ะ 10 โรงเรียน Top สอน Industrial Design ในอเมริกา และ 9 สายเฉพาะทาง

Top 30 School ในสายสถาปัตยกรรม ปริญญาโท ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา…ไปที่นี่เลย

รายชื่อ และลิงค์ไปยัง Website ของสถาบันข้างต้น

Savannah College of Art and Design

Pratt Institute

Rhode Island School of Design

University of Cincinnati

Kansas State University

New York School of Interior Design

Parsons The New School for Design (BFA)

Parsons The New School for Design (MFA)

Cornell University

Boston Architectural College

Florida State University

Drexel University : Westphal College of Media Arts & Design

Virginia Tech

Philadelphia University

Auburn University

Reference Information / อ้างอิงข้อมูลจาก :

  • Design Intelligence. America’s Best Architecture & Design Schools 2016. Vol. 21. USA: Greenway Communications, 2015.