มหาลัยที่ไทยกับอเมริกามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไง

+1 vote
คือถ้าเรียนมหาลัยที่ไทยนี่จะทำให้ความเข้าใจของพวก structures หรือ ระบบไหลเวียนน้ำหรือไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันแตกต่างกันรึเปล่าคะ แล้วถ้าเรียนที่อเมริกา หลักสูตรมันจะ worldwide กว่ามั้ยคะ
asked May 28, 2016 by Yfang (130 points) 1 view

2 Answers

0 votes
สำหรับเรา เราเรียนตรีที่ไทยแล้วมาต่อโทที่อเมริกาค่ะ และเราเห็นว่ามหาลัยที่ไทยไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาลัยที่อเมริกาเลย และได้รับการยอมรับในต่างประเทศด้วย สำหรับความแตกต่างเรื่องระบบและเทคโนโลยีต่างๆมีแน่ แต่เราคิดว่า สิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงาน ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีข้อแตกต่างทางด้านเทคนิคและข้อจำกัดที่ต่างกันไป เราทำงานมาในสามประเทศ (ไทย สิงคโปร์ และอเมริกา) ทุกที่มีความต่างกัน และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น อเมริกาใช้หน่วยเป็นฟุตและนิ้ว ในขณะที่ไทยและประเทศอื่นๆใช้หน่วยเป็นเมตร อันนี้ก็ทำให้เราใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัวพอสมควร สำหรับเราแล้ว การเรียนที่อเมริกามีข้อได้เปรียบทางด้านภาษาและการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่า เนื่องจากเป็นประเทศใหญ่ มีมหาวิทยาลัยเยอะ แต่สำหรับโลกที่มีอินเตอร์เน็ทให้ใช้อย่างปัจจุบัน เราคิดว่าเรียนที่เมืองไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าในเรื่องการหาข้อมูลต่างๆเลยค่ะ
answered May 28, 2016 by Jidaparadise (140 points)
0 votes
ขอให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นคนจบตรีเมืองไทยและจบโทที่อเมริกาครับ

ในการเรียนการสอนของแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา และบริบททีเราเรียนครับ แต่โดยพื้นฐานแล้วก็มีหลักการที่สามารถเอาไปประยุกต์ได้ทั่วไป

ขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของ Structures หรือระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมไฟฟ้า ในการเรียนที่เมืองไทยระดับป.ตรีก็จะพอมีการเรียนรู้เบื้องต้นครับ สุดท้ายเวลาทำงานจริงเราก็ต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับทุกฝ่าย ที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อที่จะได้ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกอย่าง เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมที่ดีออกมา

ทั้งนี้ในส่วนของหลักสูตรที่อเมริกา เนื่องจากทางพี่เรียนปริญญาโทในด้าน Advanced Architecture Design ดังนั้นค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการ Design & Research เป็นหลัก ในส่วนของระบบต่างๆก็จะเป็นเรื่องรองๆลงไป

สุดท้ายคิดว่าไม่ว่าในการทำงานไม่ว่าที่ไหน ก็จะมีหลักการต่างๆที่ต่างกันไปแต่ละประเทศ สุดท้ายก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานอยู่ดีครับ
answered May 30, 2016 by aswakool (140 points)
ยินดีต้อนรับสู่ Dream Action Q&A ค่ะ ถาม-ตอบ ปัญหา เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

20 questions

31 answers

13 comments

297 users

...